Když se jaro potká s podzimem

I když jsou podél cest, na polích, v lese i v závětří ještě schované sněhové pozůstatky, sluníčko už tahá ze země vše živé. Lístky česneku se prokousaly promrzlou půdou, v trávě občas vykoukne trs sněženek, špačci a sýkorky se předhánějí ve zpěvu a zahradník chalupář už má jistě nabroušený nůž do sekačky.

Letošní zima byla opět všelijaká, jen ne třeskutá. Jaro se tak potkalo s podzimem.

Vy tam máte sníh?

Ano, máme. Mám pocit, že kromě horských lokalit není nikde tolik sněhu jako v České Kanadě.

A když do toho dopravní prostředek křičí: „Závada na elektronice, vypínám pohon na všechna 4 kola!“ je pak opravdu nejlepší sednout si ke kamnům s hrnkem svařáku a štrykovat ponožky. Nebo si pořídit dojicí kozu, která se nesnese se zbytkem stáda a vyžaduje každodenní procházky a neustálou pozornost. Rozinko, vítej doma!

Před cestou do Návar…

R O Z H O D N U T Í

o dočasném omezení vstupu do lesa na níže specifikovaných lokalitách.

(veřejná vyhláška)

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako orgán státní správy lesů, (dále orgán SSL) věcně příslušný podle § 48 odst. 1 písm. e) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále lesní zákon) a podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) r o z h o d l v řízení o dočasném omezení vstupu do lesa t a k t o :

1 Podle § 19 odst. 3 lesního zákona, v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, dočasně omezuje vstup do lesních porostů ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., IČ 42196451, sídlo Přemyslova 1103, Hradec Králové na níže uvedených lokalitách…

…  k.ú. Navary odd. 163,183,184

2. Ukládá Lesům České republiky, s.p., aby s odkazem na toto rozhodnutí, dočasné omezení vstupu do lesů vyznačil v terénu a to na vyústění lesních cest a po uplynutí doby toto označení odstranil.

3. Z dočasného omezení vstupu se vylučují tyto osoby:

a) vlastníci lesa a osoby vykonávající práce v lese, zejména práce spojené se zpracováním kalamity.

b) osoby, které v těchto lesích plní své povinnosti podle zvláštních právních předpisů.

4. Dočasné omezení vstupu do lesa se vyhlašuje s okamžitou platností do 28.2.2015.

více zde i s mapou

První den relativního klidu

I elektřina už jde. Bude líp.

Ledové království

Dočkali jsme se zimy. Přišla dost zákeřně! Naneštěstí ničí všechno, co jí vstoupí do cesty. Aktuální stav z dnešního odpoledne.

Chvála slušnosti

Dlouho už jsem sem nic nepsala. Důvodů bylo několik – tradičně čas, absence potřeby se vyjádřit, nedostatek publikovatelných fotografií, jiné aktivity vyžadující absolutní koncentraci. Teď nastala trošičku změna.

Zklamání, smutek, beznaděj, skoro až zděšení, překvapení, nepochopení. To všechno se ve mě míchá podobně jako v capartovi, kterému nešetrně prozradí, že Ježíšek vážně neexistuje. V našich krajích však schází něco jiného – slušnost. Základní elementární věc, které se hrubě nedostává.

Samozřejmě je mi jasné, že lidé si občas navzájem nesednou, nerozumí si, mají jiné názory & zvyky, a třeba i vyjadřování. Je smutné ale sledovat dospělého relativně inteligentního člověka, který se domnívá, že tak základní věc, kterou nás učili už v mateřské školce, tedy pozdrav, lze nahradit vulgarismy, humpoláctvím a vyhrožováním.

A teď opravdu, ale opravdu, nepíšu o pánovi, který si rád dává po obědě v Lánech hodinku šlofíčka, aby měl pěkný den. Ačkoli syndromem „ředitele planety“ je zřejmě lehce determinován taky.

Své okolí si někdy vybrat nemůžeme a skladbu osob, které nám projdou životem, těžko ovlivníme. Stejně jako to, komu vstoupíme do cesty my osobně. Když je navíc vyhlídka na stýkání a potýkání po delší čas, je zcela zbytečné si bytí znepříjemňovat. Zbytečné a vratné. Asi jako bumerang. Nejlepší obrana je totiž úsměv.

V Návarech se nám líbí, moc. Každý den se tam budeme probouzet s úsměvem na rtech, protože každý den je tam krásný. I s bučením krav, i s hrkáním bagrů, i s vůní hnoje, i se sněhovou závějí, i s vichřicí a námrazou, i s (bez) rally…

Co tak dneska komu provedeme?

Trošku to tu zanedbávám, pravda jest. Polepším se. Paradoxně je to tím, že se udává příliš věcí najednou. Některé jsou logické a standardní, jiné bývají lehce nekonformní a zbytek střelenosti největší.

Taky se budíte každé ráno s myšlenkou: „Co dneska komu provedeme?“

Provádíme :)