Nevytahuju se, rostu!

Přibývá.

Prodlužuje se délka dne, narůstá délka travních stébel, zvyšuje se počet s úsvitem štěbetajících ptáků, odcházejí ponuré a dlouhé zimní večery.

Příroda pučí. Mláďata se rodí.

Starosti se kupí.

Ale pohled je na ně luxusní!

Pod kopcem

Nemusí se všechno páchat jen v Návarech. Občas se pěkné věci urodí i pod kopcem. Namátkou – dvojice jehňátek, kopa bláznivých nápadů, růžičková kapusta, výslužka pro kolegu bez střechy nad hlavou, toulavý kocour, masopustní veselice, pár holoubat, půl tuctu domácích vajec, vítaná obálka s laskavým psaním a občasná vánice na jinak poklidném nebi.

Mladý beránek s ovečkou se mají čile k světu, vyhlížejí budoucí spolu-osadníky, lepí se mámě-ovci na paty, jak jen to jde a snad zdárně prospívají.

Bláznivé nápady žízní neumřou, N.O.S. se brzy dožije nějaké akce.

Růžičková kapusta ustrnula momentálně pod sněhovou peřinou, ale dojde na ni, dojde!

Kolega bez střechy nad hlavou z Veclova snad pod sněhovou peřinou neustrne, snad!

Vánici vystřídá jasná obloha.

Krásné dny.